İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 2019-01-19T12:18:42+03:00

TEK OSGB EĞİTİM HİZMETLERİ

Şirketimizdeki uzman kadromuzla, sizlere katkı sağlayacak en iyi eğitimi vermeyi hedefliyoruz

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 17’ye göre işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Yapılan araştırmalara göre iş kazaların %88’i insan hatası sebebiyle, %10‘u mekanik hatalar sebebiyle, %2’si öngörülemeyen ve önlenemeyen sebeplerle meydana gelmektedir. Bu kazalarının %48’i sistemli bir çalışma ile meslek hastalıklarının ise %100’ü gerekli tedbirlerin alınması suretiyle önlenebilmektedir. Lütfen eğitim detaylarını inceleyiniz.

İSG EĞİTİMLERİ

 1. İşe başlamadan önce,
 2. Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
 3. İş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.
 4. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
  • Çok tehlikeli sınıflarda 1 yılda bir en az 16 saat
  • Tehlikeli sınıflarda 2 yılda bir en az 12 saat
  • Az tehlikeli sınıflarda 3 yılda bir en az 8 saat
 5. Çalışan temsilcisi özel olarak eğitilir.
 6. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

İSG EĞİTİM İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimiz asgari aşağıdaki konuları içermekte olup, firmanın yapmış olduğu faaliyete göre ilave konular olabilmektedir.

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım,
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma,

4. Diğer konular
Çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri

Sizi de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi bize katılmak için arayın.

HEMEN TEKLİF AL