Diğer Laboratuvar Hizmetleri 2019-01-29T23:18:37+03:00

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Geniş hizmet içeriğimizi incelediniz mi?

DİĞER LABORATUVAR HİZMETLERİ

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında;
Basit hizmet laboratuvarında yapılan testler ile hekimin yalnızca muayene ettiği hastaya yönelik tanıyı güçlendirmek amacıyla yapmış olduğu mikroskobik testler çalışılmaktadır.

Basit hizmet laboratuvarı; ayakta teşhis ve tedavi yapılan kurum veya kuruluş ile birinci basamak sağlık hizmeti veren halk sağlığı laboratuvarları, laboratuvar uzmanı olmadan sadece kendi hastalarına yönelik ek-9’da belirtilen testleri yapabilen tıbbi laboratuvarlardır. Basit hizmet laboratuvarında yapılan test sonuçlarından, testi isteyen hekim sorumludur. Bu testlerin varsa kalite kontrolü ve kalibrasyon sonuçları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kayıt altına alınır ve saklanır.

Basit Hizmet Laboratuvarlarında Yapılan Testler

 1. Şerit veya tablet halinde reajenler ile otomatize olmayan idrar analizi
 2. Dışkıda gizli kan
 3. Kan glukozu (spesifik olarak ev kullanımı için onaylanmış glukoz izleme cihazlarıyla)
 4. Hemoglobin (otomatik olmayan tekniklerle veya doğrudan sonuç veren basit cihazlarla)
 5. Eritrosit sedimantasyon hızı (otomatize olmayan)
 6. Mikrohematokrit (otomatize olmayan)
 7. Gebelik testi (şerit veya kart test ile otomatize olmayan idrarda HCG)
 8. Tam kan sayımı
 9. Kanama zamanı tayini
 10. Periferik yayma
 11. Lökosit formül
 12. Kan grubu tayini
 13. Gaita mikroskopisi (amip, parazit incelemesi hariç)

 

Sizi de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi bize katılmak için arayın.

HEMEN TEKLİF AL