Periyodik Sağlık Muayenesi 2019-02-04T21:59:18+03:00

PERİYODİK TEST ve KONTROLLER

Geniş hizmet içeriğimizi incelediniz mi?

PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ

Çalışanların işe girmeden önce ve işte çalıştıkları süre boyunca sağlık kontrollerinin yapılması çalışanları pek çok riskten ve tehlikeden korumaktadır. Çalışanların yaptıkları işlere göre maruz kalabilecekleri riskler değişiklik göstermektedir. Çalışanların periyodik muayeneleri iş yeri hekimi tarafından yapılmaktadır.

İşveren;
Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır.
Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur

Periyodik Sağlık Muayenesinde Ne Tür Tetkikler Yapılmaktadır?
Fiziki muayene, akciğer grafisi çekimi, solunum testi, odyometri muayenesi, portör muayenesi, hepatit testleri ve koruyucu aşılama, tam kan sayım testi, tam idrar sayımı, elektrokardiyoğrafi çekimi, koruyucu aşı uygulaması ve biyokimyasal kan testleri yapılmaktadır.

Periyodik Sağlık Muayenesi Kim Tarafından Karşılanır?
İşyerlerinde çalışanların belirli sürelerle yaptırması gereken periyodik sağlık muayeneleri işveren tarafından karşılanmaktadır. Çalışanların periyodik sağlık muayenesi giderleri işverenler tarafından karşılanmak zorundadır. İşverenler periyodik sağlık muayeneleri için çalışanlardan herhangi bir ücret talep edemezler ya da çalışanların aldıkları maaştan bir kesinti yapamazlar. İşveren çalışanın sağlık gözetiminden yükümlüdür.

Sizi de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi bize katılmak için arayın.

HEMEN TEKLİF AL