Göz Muayenesi 2019-02-04T20:26:08+03:00

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Geniş hizmet içeriğimizi incelediniz mi?

GÖZ MUAYENESİ

Kırma kusurlarının miyopluk, hipermetropluk ve astigmatizm olmak üzere üç tipi mevcuttur. Otorefraktometre cihazı gözün kırma kusurunu otomatik olarak ölçen cihazdır. Cihazla ölçüm yapmak çok basittir. Hastadan çenesini ve alnını cihaza yaslaması ve cihazın deliğinden içerideki resme bakması istenir. Bu sırada doktor aletin düğmesine basarak ölçümü gerçekleştirir. Ölçüm her göz için birkaç kez tekrarlanır ve gerekirse ölçümlerin ortalaması alınır. Cihaz miyop gözlerde negatif (-1,25 ya da -2,75 gibi), hipermetrop gözlerde pozitif (+1,00 ya da +2,50 gibi) sonuçlar verir. Miyopluk ya da hipermetropluk değerlerinin yanında astigmatizm değerleri de yer alır. Astigmatizm ölçümlerinin başında (+) veya (-) işareti, sonunda ise astigmatizmin aksını belirten açı değeri bulunur (-2,25 170 veya +1,75 150 gibi). Miyopluk derecesi 1,25 astigmatlık derecesi -0,75 ve astigmatlık aksı 70 derece olan bir göz için otorefraktometre cihazı -1,25 -0,75 70 şeklinde bir ölçüm sonucu verecektir.

Otorefraktometre cihazından elde edilen ölçüm sonuçlarının kişinin kullanması gereken gözlük camı dereceleri olmadığının hatırlatılmasında fayda vardır. Gözlük numaralarını göz doktoru tarafından, otorefraktometre ölçümü ile birlikte, pek çok faktörün dikkate alınıp değerlendirildiği muayene sonrasında tespit edilmektedir.

Sizi de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi bize katılmak için arayın.

HEMEN TEKLİF AL