Elektrokardiyografi Çekimi (EKG) 2019-01-29T23:29:12+03:00

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Geniş hizmet içeriğimizi incelediniz mi?

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

Elektrokardiyografi (EKG), kalp ritminin elektriksel işlemini gösteren bir tanı yöntemidir ve çok değerlidir. Elektrokardiyografi(EKG), kalp ve damar hastalıklarından, kronik kalp yetmezliklerine kadar birçok hastalığın tespit edilmesinde kullanılan bir yöntemdir.

Elektrokardiyografi(EKG) Hangi Durumlarda Yapılır?

Elektrokardiyografi(EKG), kardiyak aritmi düzensizliklerinde, kalp kusurlarında, kalp kapakçıklarında ortaya çıkan yahut çıkabilecek sorunlarda, ani gelen kalp krizinde ve daha önce ortaya çıkmış kalp krizi durumlarında, kalpte tıkanmış veya daralmış damarlarla ilgili problemlerin teşhisi için yapılır.

Elektrokardiyografi(EKG) Nasıl Yapılır?

Hastanın cildine yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kaydedilmesine elektrokardiyogram denir. Elektrokardiyografi(EKG)’ de her kalp ritminin karşılığı olan P, Q, R, S, T, U dalgalarından oluşan bir kompleks vardır. Dalgalar arasındaki sürelerin değişimleri doktora hastanın problemi hakkında bilgiler verir.

P dalgası; kaydedilen ilk defleksiyondur. Elektrokardiyografi(EKG)’de oluşan ilk pozitif sapmayı işaret eder. P dalgasının olmadığı durumlarda bazı rahatsızlıklar görülmektedir. Nodal ritim yahut hiperkalemi gibi rahatsızlıklar Elektrokardiyografi(EKG) çekiminde P dalgasının olmadığını göstermektedir.

Q dalgası; ilk negatif sapmayı göstermektedir. Göğüs derivasyonlarındaki derinliği R dalgasının boyunun ¼ ‘ünden fazla ve genişliği 0,04 saniyeden büyükse patolojik bir durumdur. Q dalgasının hareketlerine göre doktor tarafından miyokardinfarktüsü tanısı koyulmaktadır.

R dalgası; ventrikül depolarizasyonunun ilk pozitif ritim dalgasıdır. Normal bir R dalgasındaki QRS’ deki birden fazla pozitif defleksiyon dal bloklarının göstergesidir.

S dalgası; ventrikül depolarizasyonunun R dalgasını izleyen negatif ritim dalgasıdır..

T dalgası; T ritim dalgasının pozitif olması Elektrokardiyografi(EKG) çekiminin normal değerde olduğunu gösterir. Eğer negatif değeri olursa sol ventrikül ve hipertrofisi ve iskemi gibi rahatsızlıklar görülmektedir. Pozitif sonuca göre T ritim dalgası sivri çıkıntılı şekilde olmaktadır. Değerler yüksek olduğu taktirde hiperkalemi rahatsızlığı görülmektedir.

U dalgası; T dalgasını beraberinde izleyen her zaman görülmeyen ve oluşum nedeni kesin olarak bilinmeyen dalgadır. Belirgin olarak V2 ve V3 derivasyonunda görülür. Hipokalemi olan hastalarda U dalgalarında anormallik görülebilmektedir.

Bu dalga özelliklerinden olan QT aralığı ventriküllerin depolarizasyonu ve repolarizasyonu gösterir. QT dalgasının değeri insandan insana göre değişiklik göstermektedir. Bunun nedeni ise kadın, erkek ve genç yaşlı olarak hastaların sınıflandırılmasıdır. Yine bu dalga özelliklerinden biri olan PR dalgası da kalp ritim hızını göstermektedir.

Sizi de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi bize katılmak için arayın.

HEMEN TEKLİF AL