Diğer Sağlık Personeli 2017-10-17T19:55:10+03:00

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

Neler Yapıyoruz.. Geniş hizmet içeriğimizi incelediniz mi?

01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı iş kanununa göre işveren; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak şekilde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.

OSGB Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer sağlık personeli bulundurma yükümlülüğü çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösterilmesi ve 10+ üzeri çalışan bulundurulması durumunda geçerlidir. Bu kapsamında verdiğimiz hizmetleri aşağıda görebilirsiniz.

Rehberlik Hizmetleri

  1. Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
  2. Veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.
  3. Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur.
  4. Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
  5. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
  6. Çalışanların sağlık eğitiminde görev alır.
  7. İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışır.
  8. İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.
  9. İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

Diğer Sağlık Personeli Nerelerde ve Ne Zaman Çalışabilir?

İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır. 01.01.2015 tarihinden sonra işyerleri ile sözleşme yapan Diğer Sağlık Personeli ise belge sahibi olmak zorundadır.

İşyeri hemşireliği veya diğer sağlık personeli eğitimini toplam süresi 90 saat olarak tanımlanmaktadır. Eğitim süresinin ilk 45 saati uzaktan eğitim, son 45 saati ise yüz yüze eğitim olarak verilmektedir. Diğer sağlık personelinin ve işyeri hemşiresinin çalışma süresi çalıştıkları iş yerine göre değişmektedir. İş yerinin tehlike sınıfına bağlı olarak 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika ayrılması gerekmektedir. Diğer işyerlerinden; az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika, tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika, çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika süre ayırılması gerekmektedir. 100 çalışanı olan tehlikeli sınıftaki bir işyeri örnek alınacan olursa ayda 15 saat bu işyerinde hizmet verilmesi gerekmektedir.

Sizi de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi bize katılmak için arayın.

HEMEN TEKLİF AL