Mobil Sağlık Taraması 2017-10-23T15:55:04+03:00

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Tüm periyodik muayene hizmetlerini tam donanımlı mobil sağlık araçlarımızla ilgili kanun ve mevzuat kapsamında sağlıyoruz.

TEK OSGB olarak, istihdam ettiğiniz personelinize yaptırmak zorunda olduğunuz tüm periyodik sağlık tetkik hizmetlerini, firmalarınızın çalışma mekânlarında vermekteyiz. Mobil sağlık birimlerimizde görevli uzman işyeri hekimlerimiz ve sağlık memurlarımız, çalışanlarınızın ilgili mevzuat çerçevesindeki tüm tıbbi hizmetlerini, işyerinize ulaşan tam donanımlı mobil araçlarımız içerisinde yapmakta ve resmi raporlarını düzenlemektedirler.

MOBİL SAĞLIK

İş yeri ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği(İSG) koşullarını değerlendirmek, temel iş sağlığı hizmetlerinin çalışma saatleri içerisinde iş yerinde verilmesi, kolay, erişilebilir, etkili, hızlı ve verimli iş sağlığı hizmetlerinin sunulabilmesi adına gezici İSG araçları ile bu hizmetlerin sunulması uygun görülmektedir. Sağlık Bakanlığıdan ruhsat almış RÖNTGEN İSG ARACI VE GEZİCİ ODYO LABORATUVAR İSG ARACIMIZLA sizlere kaliteli ve dürüstlük ilkelerine uygun sağlık hizmetleri vermekteyiz. Araç izin belgemize buradan erişebilirsiniz. Mobil araç ile ilgili bilgilere buradan erişebilirsiniz.

GEZİCİ İSG ARACI, MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

Mobil Sağlık

29.04.2016 da Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 2016/7 sayılı genelge ile bu gereklilik il sağlık müdürlüğünce izin verilen gezici İSG araçları ile yapılabilmektedir.

Çalışanların sağlıkları günümüzde yapılan yasalarla güvence altına alınmıştır. Çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarının yapılması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yasal bir yükümlülük halini almıştır. Tüm çalışanların hastaneye gönderilemeyeceği durumlarda Mobil Sağlık Aracı ile işyerlerine gelen hekimlerle sağlık taramalarının yapılması sağlanır. Gezici İSG Hizmetleri işverenler için zamandan ve paradan kazanç sağlamaktadır.

Kurum içi çalışanların sağlık taramalarının işe başlama tarihinden itibaren kayıt altında tutulması ve periyodik olarak tekrarlanması kuruluş için bir zorunluluktur.

Sağlık taramalarının ve uygulamalarının zamanında yapılması, oluşacak problemleri önceden görmenizi ve gerekli önlemlerin alınması için zemin oluşturacaktır. Bunun yanısıra aracımız size uygun olan gün ve saatte gelip sağlık taramalarınızı hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu Madde 15 gereği işveren;

  • Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  • Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır
  1. İşe girişlerinde.
  2. İş değişikliğinde.
  3. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
  4. İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
  • Çok tehlikeli sınıflarda en az senede bir defa
  • Tehlikeli sınıflarda en az üç senede bir defa
  • Az tehlikeli sınıflarda en az beş senede bir defa

Sizi de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi bize katılmak için arayın.

HEMEN TEKLİF AL