Kaldırma İletme Araçları Periyodik Kontrolü 2019-02-04T21:09:18+03:00

PERİYODİK TEST ve KONTROLLER

Geniş hizmet içeriğimizi incelediniz mi?

KALDIRMA İLETME ARAÇLARI PERİYODİK KONTROLÜ

El ile ya da elektrik motoru ile yükleri kaldıran ve indiren ekipmanlara kaldırma iletme araçları denir. Vinçler, forklift, araç kaldırma lifti, istif makinası, trifor, transpalet kaldırma iletme araçları olarak adlandırılmaktadır. Göz ile kontrol ve fonksiyon kontrolleri ile yapılmaktadır. Göz ile yapılan kontrollerde ekipmanın genel özelliklerine bakılır. Fonksiyon kontrollerinde ise yüklü ve yüksüz kontroller yapılır. İş makinalarında periyodik kontroller bu şekildedir.

Elektrikli kaldırma iletme araçları periyodik kontrolleri ise; ana pano kontrolleri, tali pano kontrolleri, trafo kontrolleri, jenaratör kontrolleri, topraklama kontrolleri gibi sıralaması yapılır. Bu kontrol sırasında tespit edilen uygunsuzlukların en kısa sürede uygun hale getirilmesi gerekmektedir ve işletme tarafından gerekli önlemler alınmaktadır.

İş makinalarının periyodik kontrolleri ise; iş makinaları inşaat sektöründe çeşitli işlerde kullanılan (kazma, yükleme, bakım ve onarım) makinalardır. Paletli ve lastikli iş makinaları olarak iki gruba ayrılır. İş makinalarının periyodik kontrolleri kazıcı, yükleyici, silindir, sondaj makinası, dozer, rok kırıcı, asfalt serici gibi kaldırma iletme araçlarına uygulanmaktadır. İş makinalarının periyodik kontrolleri de göz ve fonksiyonel olmak üzere iki detaya bakılmaktadır. Göz ile kontrolde ekipmanın genel özelliğine, ekipmanın dış özelliklerine ve çalışıp çalışmadığına bakılır. Fonksiyonel kontrolde araçların gerekli olan yükü kaldırıp kaldıramadığına ve yük altında ekipmanın ne durumda olduğuna bakılır test edilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanan yönetmelikte de belirtildiği gibi yapılan ve yapılması istenen kontroller İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsamaktadır ve iş ekipmanlarının, bu yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce deney ve test faaliyetlerini gerçekleştirmelidir.

Sizi de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi bize katılmak için arayın.

HEMEN TEKLİF AL